فرمول قیمت پایه مقاطع طویل فولادی تغییر کرد

بورس کالا در ابلاغیه ای اعلام کرد از روز ۱۰ اردیبهشت‌ماه، قیمت پایه میلگرد ۱۶ درصد و قیمت پایه تیرآهن، نبشی و ناودانی ۱۹ درصد بالاتر از آخرین میانگین نرخ پایه عرضه شمش تعیین خواهد شد.

پیش از این قیمت پایه میلگرد‌ ۱۱ درصد و قیمت تیرآهن، نبشی و ناودانی ۱۴ درصد بالاتر از میانگین موزون قیمت کشف شده شمش فولادی در همان هفته تعیین می شد.

در حال حاضر با توجه به تفاوت حدود ۱۰۰۰ تومانی بین میانگین قیمت پایه و کشف شده شمش فولادی، نتیجه هر دو فرمول قدیم و جدید نزدیک به یکدیگر و حدود ۲۴۵۰۰ تومان در هر کیلو محاسبه می شود!

به عبارت دیگر با این ابلاغیه که نتیجه صورتجلسه وزارت صمت با نوردکاران است، از یک سو دولت سطح تعامل خود با بخش خصوصی را افزایش داده و از سوی دیگر ارتباط قیمت پایه مقاطع طویل با قیمت کشف شده شمش را قطع کرده که سبب کاهش رقابت و کنترل بیشتر قیمت شمش و میلگرد و سایر مقاطع طویل فولادی می شود.