پیش بینی بازار جهانی فولاد در سال 2024

بنابر پیش بینی ها، جریانی از افزایش تقاضا و تولید، تقویت قیمت ها و در نهایت رشد حاشیه سود فولادسازان در سال 2024 میلادی بر بازار جهانی فولاد حاکم خواهد بود.

بنابراین گزارش رشد تقاضای فولاد در سال 2024 میلادی در بیشتر مناطق جهان ادامه خواهد داشت و در این سال مصرف جهانی فولاد 20  تا 30 میلیون تن بیشتر از سال 2023 خواهد بود.

پیش بینی می شود، کاهش جزئی تولید فولاد در چین و رسیدن حجم تولید آن به پایین تر از یک میلیارد تن در سال 2024، همراه با خوش بینی هایی که نسبت به تولید جهانی فولاد و کاهش قیمت مواد اولیه وجود دارد، به افزایش میانگین قیمت جهانی فولاد و بالا رفتن حاشیه سود فولاد سازان بیانجامد.